Student elektroniczny

Rzeczpospolita
26 lipca 2006 r.

Uczelnie XXI wieku. Nowoczesna technologia w nauczaniu

amiast papierowego - indeks wirtualny, harmonogramy zajęć na stronach WWW, ćwiczenia multimedialne i elektroniczny system ewidencji studentów. Najlepsze polskie uczelnie coraz chętniej korzystają z nowoczesnych technologii
Elektroniczny system ewidencji studentów i kadry naukowej działa między innymi w Szkole Głównej Handlowej. - Studenci korzystają też z "wirtualnego dziekanatu", dzięki któremu uczelnia mogła znieść obowiązek zbierania wpisów do indeksów - mówi rzecznik SGH Tomasz Rusek. - "Wirtualny dziekanat" zawiera oceny ze wszystkich przedmiotów - podkreśla.

Testy on-line

Szkoła Główna Handlowa stawia też na elektroniczne sposoby kontaktu ze studentami: za pośrednictwem Internetu powiadamia ich, chociażby, o wykładach.
- Na stronach SGH zamieszczane są harmonogramy i wszelkie informacje dotyczące zajęć uczelnianych - mówi Tomasz Rusek. I dodaje, że przez Intranet studenci mają możliwość oceniania swoich wykładowców.
Na tym nie koniec. Zdobycze techniki uczelnia wykorzystuje także podczas samych ćwiczeń ze studentami. Jak informuje Tomasz Rusek, są to i prezentacje multimedialne, i ćwiczenia z użyciem komputera. - Uczelnia prowadzi też całe moduły zajęć e-learningowych -dodaje rzecznik. Nauka przez Internet w SGH ma uzupełniać tradycyjną edukację: profesorowie w czasie zajęć podają studentom adresy WWW stron, na których znajdą oni dodatkowe materiały naukowe i interaktywne testy, dzięki którym sprawdzą swoje umiejętności.

Plastikowa legitymacja

Z nowoczesnych technologii korzysta też Uniwersytet Warszawski, który podobnie jak SGH prowadzi m.in. elektroniczną ewidencję studentów. - Tak zwany Uniwersytecki System Obsługi Studiów stosowany jest na wszystkich wydziałach uczelni - informuje rzecznik UW Artur Lompart. Dodaje, że od 1 października tego roku uczelnia będzie wydawać elektroniczne legitymacje studenckie wszystkim osobom, które zostaną przyjęte na pierwszy rok studiów.
- Od 1 stycznia wymianie ulegną legitymacje wszystkich pozostałych 60 tysięcy studentów - dodaje rzecznik. Uczelnia ma także własny system poczty elektronicznej, w tym pocztę na serwerach działowych.
- Poza tym ogłoszenia o wykładach umieszczane są na internetowych stronach wydziałowych lub na stronie głównej UW - dodaje Artur Lompart.
Uniwersytet, jeśli tylko jest taka konieczność, prowadzi multimedialne wykłady, wykorzystując różne środki przekazu, jak chociażby animację, obraz czy dźwięk. Szkoła organizuje też telekonferencje. - Najczęściej jest to stosowane na takich kierunkach, jak zarządzanie, prawo, ekonomia, czy na kierunkach eksperymentalnych, czyli na fizyce, chemii, informatyce -wylicza Artur Lompart.
Z Międzyuniwersyteckiego Centrum Informatyzacji, stworzonego przez kilkanaście polskich uczelni, korzysta Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu. Tu każda duża sala wykładowa ma dostęp do Internetu. Ma też zainstalowane rzutniki multimedialne, z czego wykładowcy coraz chętniej korzystają.
- Podstawowym oprogramowaniem jest Uniwersytecki System Obsługi Studiów, który jest w trakcie wdrażania - informuje prof. Marek Kręglewski, prorektor ds. nauki i współpracy z zagranicą UAM. - USOS umożliwia obsługę wszystkich studenckich spraw, od śledzenia toku studiów poprzez rejestrację na wybrane zajęcia, aż po sprawy finansowe, jak czesne czy stypendia - wylicza profesor.
Dodaje, że każdy student w USOS jest rejestrowany tylko raz, niezależnie od tego, na ilu kierunkach studiuje. - Dodatkowo każdy student i pracownik uczelni ma dostęp przez Internet do informacji ich dotyczących - tłumaczy prorektor. Poznański UAM planuje od nowego roku akademickiego wydawanie nowym studentom legitymacji elektronicznych. - Planujemy też utworzenie zespołu konsultantów, który będzie ułatwiał wprowadzenie nowoczesnych technologii zarówno od strony technicznej, jak i metodycznej - zapowiada prof. Marek Kręglewski.

Komputer niezbędny

Z programu USOS od lat korzysta także Uniwersytet Jagielloński.
- To oprogramowanie komputerowe umożliwia zarządzanie wszystkimi informacjami związanymi ze studentami i studiami. Wprowadzenie nowoczesnego, skomputeryzowanego i ujednoliconego systemu przetwarzania danych na tak dużej uczelni, jaką jest UJ, jest w dzisiejszych czasach koniecznością - tłumaczy rzecznik UJ Katarzyna Pilitowska. - Poza tym ministerialne rozporządzenie nałożyło na uczelnie obowiązek wydawania, od stycznia 2005 roku, dodatkowej części dyplomu, w której zawarta będzie historia i przebieg studiów. A USOS pozwala wypełnić ten obowiązek minimalnym nakładem sił i kosztów -tłumaczy rzeczniczka. I dodaje, że system pozwala m.in. rejestrować się studentom na wykłady i ćwiczenia, umożliwia drukowanie dokumentów, takich jak karty egzaminacyjne czy zaświadczenia do Wojskowej Komisji Uzupełnień. Program pomaga też prowadzić ewidencję związaną z pomocą socjalną (przyznawanie stypendiów i akademików).
Uniwersytet Jagielloński od nowego roku, podobnie jak inne uczelnie, szykuje się do wydawania elektronicznych legitymacji studenckich. Już teraz uczelnia korzysta z kontaktu ze studentami poprzez e-mail.
- Studenci mogą też pobierać pliki z wykładami z Internetu -mówi rzeczniczka UJ.
Dodaje, że na UJ istnieje Centrum Zdalnego Nauczania powołane do wdrażania systemu e-learningu. - Drugim ważnym kierunkiem rozwoju jest powstanie systemu pracowni informatycznych, które pozwoliłyby wszystkim studentom mieć bezpłatny dostęp do materiałów e-learningowych - informuje Katarzyna Pilitowska. -W ślad za tym pomysłem idą starania o dostęp na terenie całego uniwersytetu do łączności bezprzewodowej.