Akademia Ekonomiczna wprowadza studia internetowe

E-studiuj na platformie


Wrocławska Akademia Ekonomiczna wspólnie z kilkoma innymi uczelniami ekonomicznymi uruchamia pilotażowy program studiów z wykorzystaniem internetu

E-learning (e-nauka) to interaktywna forma uczenia się z wykorzystaniem internetu i technologii multimedialnych, np. wideokonferencji. Zamiast siedzieć na wykładzie i robić notatki, student będzie mógł usiąść w domu przed komputerem. Na stronie internetowej, czyli na tzw. platformie e-learningowej, wykładowcy zamieszczają kolejne moduły wykładu. Ale treść wykładu to nie wszystko. Wykładowcy przygotowują również interaktywne testy i zadania. Studenci będą rozwiązywać je za pomocą forum dyskusyjnego. Narzędziami do prowadzenia zajęć online będzie też czat, także z przekazem wideo, oraz aplikacje do prac grupowych, np. dla rozwiązywania case study.

To nie wizja odległej przyszłości. Uczelnie przekonują się już do nowej formy zajęć. Dowodem jest współpraca pięciu uczelni: Akademii Ekonomicznych z Wrocławia, Katowic, Krakowa i Poznania oraz Szkoły Głównej Handlowej.

Do października każda uczelnia przygotuje w trybie e-learning jeden wykład. I tak np. wykładowcy wrocławskiej AE przygotowują wykład .Strategia kreatywna w reklamie., a SGH o . Przywództwie w organizacjach . analiza najlepszych praktyk..

W pilotażowym programie weźmie udział 125 studentów, po 25 z każdej uczelni.

Niestety, nie znikną zaliczenia:
- Na koniec semestru studenci będą musieli przygotować projekt lub napisać pracę . mówi prof. Krystyna Mazurek-Łopacińska, prorektor ds. dydaktyki z wrocławskiej AE. A Marcin Dąbrowski, kierownik Centrum Rozwoju Edukacji Niestacjonarnej SGH, dodając: . Będą też organizowane egzaminy w formie wideokonferencji, oczywiście pod opieką koordynatorów z uczelni.

Choć e-learning ma wiele zalet, nie wszystkim się podoba. . Wielu profesorów nie wierzy, że to się uda. Uważają, że osobistego kontaktu nic nie zastąpi . mówi prof. Mazurek-Łopacińska i dodaje: . Bardzo ważna jest też systematyczna praca studenta i aktywność w czasie zajęć online. Będzie ona premiowana w ocenie końcowej. Student musi się sam mobilizować do pracy.

Studenci Wyższej Szkoły Zarządzania The Polish Open University z filią w Legnicy z nauki w tym trybie korzystają od trzech lat. Szkoła dostała nawet nagrodę: .Teraz Polska. za wdrożenie tego systemu. . Z roku na rok w czasie rekrutacji jest więcej chętnych . zapewnia Anna Mamczur, pełnomocnik rektora ds. PR. . Studenci, którzy uczą się w tym trybie, niejednokrotnie zdają egzaminy lepiej niż studenci dzienni.

Szkoła Główna Handlowa działa od czterech lat. . Od października rusza pierwszy międzynarodowy wykład e-learningowy. Studenci SGH i jednego z amerykańskich uniwersytetów będą wspólnie się uczyć w jednej e-learningowej grupie . zapowiada Marcin Dąbrowski.

Więcej o e-learningu na stronie: www.e-mentor.edu.pl.


Magdalena Mańkowska
"Gazeta Wyborcza Wrocław", wtorek, 26 kwietnia 2005, (www.gazeta.pl/wroclaw)