Wiadomości

e-news

Wychowanie do życia w cyfrowym świecie ...

więcej

Brak aktualności

Projekty

Akademia Edukacji Menedżerskiej - kafeteria dla licealistów

Głównym celem Kafeterii jest rozwijanie umiejętności i kluczowych kompetencji uczniów szkół ponadgimnazjalnych w zakresie przedsiębiorczości oraz nowoczesnych technologii.

więcej

Szkoła Letnia SGH adresowana do studentów zagranicznych

Dwutygodniowy kurs dokształcający z zakresu ekonomii i zarządzania realizowany przez CREN SGH we współpracy z Samorządem Studentów SGH w okresie wakacyjnym.

więcej

Projekt "Econet"

SGH wraz z Uniwersytetami Ekonomicznymi w Katowicach, Poznaniu Krakowie i Wrocławiu prowadzi od 2005 roku 5 międzyuczelnianych wykładów internetowych.

więcej

Profesjonalny urzędnik

Cykl szkoleń blended-learning podnoszących kompetencje pracowników Urzędu Miasta Bełchatowa współfinansowany z EFS.

więcej

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy

Celem projektu jest promocja wiedzy ekonomicznej, objaśnienie podstawowych pojęć i zjawisk gospodarczych, a także kształtowanie postaw wśród uczniów klas 5. i 6. szkół podstawowych.

więcej

Akademia Młodego Ekonomisty

Wykłady dla absolwentów Ekonomicznego Uniwersytetu Dziecięcego - uczniów szkół gimnazjalnych. Spotkania organizowane w małych grupach mają charakter seminaryjny.

więcej

Letnia Akademia Ekonomii

Wakacyjny program dla gimnazjalistów mający na celu wprowadzenie młodzieży w podstawowe zagadnienia ekonomiczne.

więcej

Olimpiada Przedsiębiorczości

Ogólnopolskie przedsięwzięcie publicznych uczelni ekonomicznych i FPAKE dla licealistów z całej Polski.

więcej